Algatusest:
Õpetajate Leht: Külakool – maaperede viimane õlekõrs, Elo Liina Kaivo ja Liisa-Lota Kaivo, küsitles Heiki Raudla, 23.11.2018

Hariduselust üldiselt:
Huvitava Kooli blogi

Õpetajate Leht (siin leidub väga huvitavaid üldharidust käsitlevaid artikleid, millega võiks kursis olla ka kõik lapsevanemad).
Rõõmuga kooli: kooli ja kodu koostöö käsiraamat. 2016, Tartu. Tartu linna ja  lapsevanemate koostöös sündinud raamat. 
Hea kooli käsiraamat  Tartu Ülikool 2016

Koolivõrgust:
Koolivõrk korda: sada kooli vähemaks, Postimees, 6.09.2018

Koolide rahastamisest:
avalikultharidusest.ee
Praxise analüüs: Avalikustage koolide eelarved! Sulev Vedler, Eesti Ekspress 30.08.16

Tänapäevasest õpikäsitusest:
Noored Kooli tuutor Mari-Mall Feldschmidt: 21. sajandi koolis ei pea kõike hindega mõõtma
Kust tuleb koolirõõm, mis paneb õpetaja silma särama? 13. apr. 2017 Kirsti Rumma TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse analüütik

Liitklassidest:
Eesti liitklassiõpetajate kogukond ehk ELõK! Mis see on? Õpetajate Leht 10.10.2017
Liitklass on kooli suur pluss. E.Jakobson. Õpetajate Leht 27.09.13